De Intrigant

Jaren geleden las ik met veel plezier en veel jongens romantiek alle stripboeken van Asterix en Obelix. Zelfs de animatie film geb ik gezien. Echter, van alle strips die ik gelezen heb, is er een die me het meest is bijgebleven: Asterix en De Intrigant.

Het verhaal gaat over Cassius Catastrofus. Cassius is een onruststoker die door Julius Caesar voor de leeuwen wordt geworpen, hetgeen tot een catastrofe leidt, omdat zelfs de leeuwen het niet met elkaar eens kunnen worden. Waarom? Cassius is de meester van de roddel en een kampioen in het zaaien van tweedracht. Zijn thema is: wie wind zaait zal storm oogsten. Het gaat te ver om het hele verhaal hier uit de doeken te doen, maar zijn invloed ging uiteindelijk zo ver dat zelfs Asterix en Obelix ruzie kregen.

Nu jaren later, realiseer ik me dat persoonlijkheden zoals Cassius zich nog steeds onder ons midden bevinden. Je treft allerlei Cassius varianten aan binnen al je sociale netwerken. Familie, vrienden, kennissen, collega's, sport adepten en verzin het maar verder. Alleen is het zo dat de ene Cassius meer herkenbaar is dan de andere en dan ook nog in meer of mindere mate. Ze zijn er altijd!

De grote vraag is natuurlijk hoe je ze herkent  en hoe je er mee om wil gaan.

De dominante Cassius:

Deze variant is altijd nadrukkelijk aanwezig en zal altijd zonder blikken of blozen zijn/haar mening luidruchtig verkondigen. Of deze feitelijk juist is, is niet belangrijk want door de luidruchtige en in octaven gemeten zeer hoge toonhoogte wordt deze mening als waarheid en zonder tegenspraak verkondigd. Een ieder die een andere mening heeft, wordt ongenadig door roddel en achterklap neergesabeld. Een leugentje om het ego te redden, behoort zeker tot het wapen arsenaal.

De ondergeschikte Cassius:

Deze variant is moeilijker herkenbaar dan de dominante.  De ondergeschikte zal nooit in openheid zijn/haar mening verkondigingen. Dit type Cassius zal altijd vanuit een ondergeschikte houding naar specifieke individuen toekomen en hen vragen wat zij vinden van het onrecht dat hen is aangedaan om zo van uit hun onrecht  steun te krijgen voor hun standpunt. Een leugentje en een kleine verdraaiing van feiten is hen niet ongewoon. Op deze manier proberen zij een sfeer te creeren om hun eigen onvolkomenheden en tekortkomingen te verbergen.

Wat beide types gemeen hebben, is het dat zij er altijd op uit zijn om hun persoonlijk belang op de eerste plaats te stellen, ongeacht of dit ten koste gaat van anderen.

Kortom er is altijd wel een Intrigant als Cassius in ons midden die zal proberen om onrust en tweedracht te zaaien om zodoende zichzelf te kunnen handhaven. Maar je zelf handhaven ten koste van anderen is een niet erg sociale manier van intermenselijke omgang.

Hoe hiermee om te gaan?

Dit is niet eenvoudig, omdat een Intrigant niet als zodanig gekleed gaat, dan wel dusdanig herkenbare  lichaamskenmerken heeft dat het onmiddellijk als zodanig herkenbaar is. Vragen, veel heel veel vragen stellen is de enige remedie. Feiten vaststellen versus aannames doen. Nogmaals controle vragen stellen om zeker van je zaak te worden, want Intriganten zijn een web van leugens en kunnen bovendien geen kritiek velen.

Wat ik vanvond als leesvoer mee naar bed neem? Asterix en het Gouden Snoeimes. Zo leuk!